Hírek

Tagegyesületek Tisztelt Vezetői!

Horgászegyesületük versenycsapatának – a versenyszabályzat szerint – a megyei Csapatbajnokság

            összevont I-II. osztályú horgászversenyén van lehetősége részt venni.

             Kérjük, hogy a versenyen való részvételi szándékukat legkésőbb

                                              2019. május 27 – ig,
       
        a megyei Szövetségnek írásban, e-mail formában (az elektronikusan megküldött minta alapján)szíveskedjenek jelezni.
Bejelentés nélküli megjelenés esetén, a versenyen való részvételüket nem tudjuk biztosítani.


Salgótarján, 2019. május 20.

                                                                      Versenybizottság


Az alábbiakban olvashatók a megyei halfogó csapatbajnokság programja, a megyei horgász válogatott versenycsapat kialakításának feltételei és részvétele a TCSOB-n, valamint a megyei szövetség szervezésében rendezett horgászversenyek szabályai. A dokumentumok letölthető formában is megtalálhatók lesznek a dokumentumok/szabályzatok menüpontban.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019. évi megyei halfogó csapatbajnokságok programja


A csapatbajnokságot a versenyszabályzatban foglaltak szerint rendezi meg a megyei Szövetség:

2019. június 1. / szombat /
          Maconkai víztározó,
          Bátonyterenye-Maconkai SzSHE
Csapatok összetétele:
                4 felnőtt versenyző
                1 ifjúsági versenyző (U20 – U25)
                1 utánpótlás versenyző (U15)

U25 2018. december 31-én nem tölti be a 24. évét – U20 2018. december 31-én nem tölti be a 19. évét – U15 2018. december 31-ig nem tölti be a 14. évét, de betölti a 10. évét.
Felnőtt kategóriában azok versenyezhetnek, akik 2019. december 31-ig
betöltik a 18. életévüket.

A csapatversenyen kívül – egyesületenként – bármilyen számú női és MLS versenyző jelentkezését várjuk és fogadjuk.
Regisztráció: 6,30 órától
Sorsolás      : 6,45 órától. Amely csapat nem jelenik meg a sorsoláson, nem
                      vehet részt a versenyben.
A verseny kezdete:   9,00 óra
A verseny időtartama:  3 óra (U-15, U-20 kat.)
                                     4 óra (Felnőtt, Nő, U-25 kat.)
                     
Etetőanyag és csali használata:
                    -    etetőanyag: max 20 l / kész állapotban / (Felnőtt, Nő, U-25 kat.)
                    -    etetőanyag: max 17 l / kész állapotban / (U-15, U-20 kat.)
                    -    csali: 2,5 l, melyből 0,5 l lehet szúnyog lárva, + 1/8-os mérőedényben tűző szúnyog
Rakós bot hossza:
                    -    felnőtt versenyző       : 13 m

                    -    ifjúsági versenyző      : 10 m

                    -    utánpótlás versenyző: 11,5 m

                    -    női versenyző             : 11,5 m

                    -    MLS versenyző           :  11,5 m

Edzés: a versenyek helyszínén, a versenyt megelőző héten lehetséges.
           Javasoljuk, hogy egyszerre a teljes csapat, de legalább három versenyző
           vegyen részt az edzésen és ne egyenként!
           Edzés előtt a szándékot jelezni kell a halőrnél. A kifogott halakat vissza   
           kell engedni a vízbe. Aki a halakat / a helyi horgászrend szerint / meg
           kívánja tartani, az köteles napijegyet váltani.


Értékelés:
       -  A Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége Elnöksége által
          elfogadott versenyszabályzata szerint.
       -  A verseny értékelésébe / mérlegelésbe / valamennyi kifogott és élve
          tartott hal beszámít.
       -  A csapatok sorrendjét az egyes szektorokon belüli eredmények összege
           adja. Azonos pontszám esetén a kifogott halak nagyobb összsúlya dönt.
       -  Női versenyzők értékelése a csapatversenyen kívül történik.
- A verseny során előforduló szabálytalanságok, óvások ügyében a megyei
  Szövetség versenybizottsága dönt a helyszínen.
- A csapatok tagjai és vezetői részére ebédet biztosítunk.
- A kétfordulós egyéni bajnokságra a csapatversenyen résztvevő valamennyi versenyző nevezési lapot kap. A helyszínen kitöltve, jelzi a fent említett versenyen való részvételi szándékát.  

Javasoljuk, hogy a versenyek előtt a résztvevő csapatok vezetői, versenyzői   ismerjék meg, tanulmányozzák a megyei versenyszabályzatot.
Kérem, hogy a versenyprogramot juttassák el az egyesület versenyfelelőséhez, csapatvezetőjéhez.


Salgótarján, 2019. március


                                   Horgászüdvözlettel:                A Megyei Szövetség                                        Kapás Imre sk.
                 Versenybizottsága                                       ügyvezető elnök 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       A megyei horgász válogatott versenycsapat kialakításának feltételei és részvétele az TCSOB-n.

1.    A válogatott keret tagja csak az lehet, aki az egyesület képviseletében részt
     vesz a megyei csapatbajnokságon, valamint az egyéni kétfordulós versenyen.

2.    A válogatott keretbe jutás feltétele:
 - a válogatott keret tagjainak kijelölése, a megyei csapatbajnokságon elért szektorhelyezés, valamint a kétfordulós egyéni bajnokságon elért helyezési számok összességének sorrendje alapján történik, az országos versenyszabályzat szerint.
     Ezen feltételek teljesítése esetén a válogatott felnőtt keret létszáma: 10 fő.

3.    A versenycsapat tagjainak kijelölése: az egyéni horgászbajnokságot követően  
történik a válogatott keretből.
       A megyei válogatott tagjainak száma:

     - 4 fő felnőtt / bármilyen nemű, aki 2019. december 31-ig betölti a18.
       életévét/
     - 1 fő nő
     - 1 fő U25 / aki 2018. dec. 31-én nem tölti be a 24. életévét /
     - 1 fő U20 / aki 2018. dec. 31-ig nem tölti be a 19. életévét /
     - 1 fő U15 / aki 2018. dec. 31-ig nem tölti be a 14 életévét, de a 10.-t igen/
     - 1 fő tartalék / bármilyen nemű és korú /

Az első két helyen végzett felnőtt automatikusan tagja a válogatottnak, a
többi csapattag  személyéről a versenyfelelős dönt, hosszabb távú
verseny eredmények alapján. A U15, U20, U25 és női és MLS keret létszáma 1-1 fő.
Az előző évi megyei válogatott tagjait – Küldöttgyűlési határozat szerint – megilleti a megyei tisztségviselői jegy használata, külön szabályzatban meghatározott feltételekkel.
A megyei válogatott versenycsapatából kizárja magát, a fegyelmezetlen,
az összeférhetetlen magatartású horgász!
A keret tagságot, - indokolatlanul - nem vállaló horgászt a versenybizottság
javaslatára a Szövetség Elnöksége 2 évre eltilthatja a megyei versenyektől.
A feltételek megtartásáért és a válogatásért felelős: a versenybizottság elnöke
és az ügyvezető elnök.

4.    A megyei válogatott részt vesz az TCSOB versenyén és mindent megtesz a jó eredmény elérése érdekében. Lehetőségeihez mérten, ill. az TCSOB szabályzatának megfelelően a csapat a versenyt megelőző két edzés napon is részt vesz.

5.    Az első versenynap eredményeinek ismeretében, a legtöbb pontot elérő felnőtt versenyzőt / leggyengébben szereplőt /, a tartalék válthatja, melyről a versenyfelelős dönt.

6.  Az TCSOB költségei:
           - a nevezési díjat, a csali és etetőanyaghoz való hozzájárulást
           / 30.000,- Ft /, a HENOSZ biztosítja
                 - a versenyzők, a versenybizottság, valamint a csapatvezető
                 utiköltségét / oda-vissza;  szálláshely-versenypálya /, szállás és
                 étkezési költségét a HENOSZ fedezi.
            - valamennyi versenyző egy kísérőjének / segítőjének / költségeihez,
                 az utazási költség kivételével a HENOSZ hozzájárul.
                 - az egy kísérőn / segítő / kívüli személyek költsége a résztvevőket
                 terhelik.

Salgótarján, 2019. március               Versenybizottság                                   Kapás Imre sk.
                                                                            ügyvezető elnök

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A megyei Szövetség szervezésében rendezetthorgászversenyek szabályai

Csapatversenyek:
1.    A megyei csapatverseny a következő szabályi feltételekkel kerül lebonyolításra.

2.    A csapatversenyre az egyesületi csapatokat a kiírásban meghatározott határidőig be kell nevezni.                                                                        
3.    A megyei csapatbajnokságra két vagy több tagegyesület is nevezhet
       közös csapattal.

4.Az egyesületi versenycsapatok összetétele:
                  4 fő felnőtt / bármilyen nemű, 18 év feletti /
                  1 fő utánpótlás / 15-25 év közötti, bármilyen nemű /
                  1 fő ifjúsági / 10-14 év között, bármilyen nemű /

     U25 2018. december 31-én nem tölti be a 24. évét – U20 2018.
     december 31-én nem tölti be a 19. évét – U15 2018. december 31-ig
     nem tölti be a 14. évét, de betölti a 10. évét.
     Felnőtt kategóriában azok versenyezhetnek, akik 2019. december 31-ig
     betöltik a 18. életévüket.

     A csapatok tagjainak érvényes tagsággal / tagsági bélyeg / kell rendel-
     kezniük.
     -    A sorsolástól távol maradó csapat nem vehet részt a versenyen.
     A csapatversenyen kívül, de ugyan abban az időben női és MLS versenyzők számára is indul verseny. Egyesületenként bármilyen számú női versenyző nevezhető. Az MLS versenyzők csapattól   függetlenül indulhatnak, eredményüket külön értékeljük.                                                                            
         
 5.  A versenyek időtartama: 4 óra
              A versenykiírásban jelzett ideig valamennyi csapatnak regisztráltatnia
              kell magát. Ezt követi a sorsolás, a tájékoztatás és a megnyitó.
              A helyek elfoglalása után csali ellenőrzés, mely után bármi, már csupán
              a szektorbíró engedélyével vihető be. A verseny kezdete előtt10 perccel
              1 dudaszó jelzi a nehéz etetés kezdetét, majd 2 dudaszó a verseny kez-
              detét. A verseny ideje alatt az etetésre szánt etetőanyagot meggyúrni és
              vízbe vetni, csak egy kézzel szabad. A verseny befejezése előtt 5
              perccel ismét dudaszó hangzik el, majd a verseny végét 2 dudaszó jelzi.                                                             
              Ha  a verseny valamely körülmény miatt félbe marad, akkor a két órát
              meghaladó horgászat esetében szabályos versenyként kell értékelni.
              Egyéb esetekben meg kell ismételni a versenyt, illetve, ha vihar esetén
              félbe kell szakítani a versenyt  - a versenyzőket biztos helyre kell juttat-  
              ni -  annak elvonulása után, hangjelzésre, az ismét folytatható, de a 4
              óra lerövidíthető.


6.    Készség:
Versenyezni egyszerre, egy darab, egy horoggal felszerelt úszós kész-
séggel engedélyezett / előkészítve több készség is lehet /.
              Maximális bot hossz:
                                                   - felnőttek és U.25: 13 m                                                      
                                                   - nők                     : 11,5 m
                                                   - U.20                   : 11,5 m
                                                   - U.15                   :  10 m
                                                   - MLS versenyző :  11,5 m

7.  Etető és csali
Etető anyag: 20 l – nedvesítve, kész állapotban (felnőtt, U25)
Etető anyag: 17 l – nedvesítve, kész állapotban (U20-U15, Nők, MLS)
Csali összesen: 2,5 l, melyből max: 0,5 l lehet szúnyog lárva, / mely az etető anyagba keverhető / + 1/8- os mérőedényben a tűző- szúnyog.

8.    Halfogás
A versenybe minden fogott és élve tartott hal beszámít. Ettől eltérő sza-
bályról a versenybizottság dönthet, de erről a verseny kezdete előtt egy héttel értesíteni kell a benevezett csapatokat.
A megfogott halat, minden versenyző saját maga köteles megszákolni és kíméletesen, az elő vízben elhelyezett haltartóban, a mérlegelésig élve tartani.
A szektor valamennyi versenyzője által kifogott hal mérlegelése után, a halakat vissza kell bocsátani a vízbe.

9.  Értékelés
-  minden kifogott hal grammja 1 pontot ér
- a csapatok sorrendjét a 4 felnőtt, 1 utánpótlás, 1 ifjúsági horgász szek-
  toron belüli eredményeinek összege adja. Azonos pontszám esetén a  
  kifogott halak nagyobb súlya dönt.
- az egy szektoron belül azonos fogási eredményt elérők olyan helyezé-
  si számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő
- a nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nél-
  kül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak
- a hiányzó csapattag a szektor legmagasabb helyezési számát, plusz    
  egy büntető pontot kap.
- a női és MLS versenyzők eredménye a csapatversenybe nem számít
                 bele értékelésük külön történik.

 10. A versenyzők díjazása
- A versenyen résztvevő valamennyi csapat oklevelet kap.
- Az első három csapat serleget, a csapat tagjai érmet vagy plakettet
  kapnak.
- A női verseny 1-3 helyezettje emléktárgyban részesül.              

- A versenyrendezés költségeit – az utazás kivételével – a megyei Szö-     
  vetség fedezi.

11.  Óvás
  - A versenyen előforduló szabálytalanságok, óvások ügyében a megyei
    Szövetség versenybizottsága a helyszínen dönt.
 - Reklamációt, vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny be-
   fejezését követő fél órán belül írásban is be kell nyújtani a csapatve-       
   zetőnek. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzé tétele után 30
   percig van helye reklamációnak. Az írásos óvás esetén 2000 Ft össze-
   gű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvás nem megalapozott,
   úgy a kaució a megyei Szövetség versenysportját illeti.
 - A döntés ellen a megyei Szövetség Elnökségéhez lehet fellebbezni,
   az Elnökség döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

12.  Kizárás
 -Jelen versenyszabályzatot tudatosan megsértő, szabálytalanságot  elkö-
 vető versenyzőt 2 évre ki kell zárni valamennyi megyei versenyből és
 e tényt jelezni kell az Országos Szövetségnek is.     

13. Edzés:
-A verseny előtti héten lehetséges. A hat fős versenycsapa lehetőség szerint együtt vegyen részt, de egyszerre minimum három fő. Az edzés szándékát jelezni kell a halőrnek. Halat, csak napijegy váltás esetén lehet megtartani.

Egyéni kétfordulós verseny

 1.   Meghívás: a Megyei Csapatbajnokságon résztvevő valamennyi
                versenyző nevezési lapot kap és a helyszínen jelentkezhet.

 2.   A kétfordulós egyéni bajnokságban résztvevő ifjúsági, utánpótlás
  vagy női versenyző más kategóriában indulhat, mint azt a csapat-
  bajnokságon tette, de helyezését az utóbbi versenyen elért eredménye
  / helyezése / határozza meg.

 3.   Értékelés: az első 3 helyezett emléktárgyat és oklevelet kap.
 
E szabályzat részét képezi a megyei horgászválogatott versenycsapat kialakításának feltételei és részvétele az TCSOB- n (Tagszövetségi Csoportok Országos Bajnoksága).


Ezen szabályzattól eltérő módosulásokat a versenykiírásokban kell jelezni.Ahogy majdnem minden honlap, úgy a nogradi-vizek.hu is használ sütiket a weboldalain. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához. A részletekért kattintson ideadatvédelmi nyilatkozat.

  Elfogadom a sütik használatát.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk