Nógrádi csapat
Rólunk

 

A Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége jogelődje 1993-ban jött létre, 2003-ban megújult, ekkor alakult ki a mai napig is működő szervezeti forma.
A Szövetséget a tagszervezetek az együttműködésből eredő előnyök kihasználására, érdekvédelmük elősegítésére, egymás kölcsönös támogatására, önkéntes elhatározásból hozták létre.
Ebből adódnak céljai, amelyek a következőek:
• a tagszervezetek érdekképviselete, érdekvédelme, és működési feltételeinek segítése, javítása
• a tagszervezetek törvényes működésének elősegítése
• a sporthorgászati feltételek biztosítása és javítása, érdekében halgazdálkodási jog megszerzése, gyakorlása, haltermelési, kereskedelmi és szolgáltatási, tanácsadói tevékenység folytatása
• horgászattal, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztési, oktatási, ifjúság nevelési tevékenység. A horgász versenysport szervezése, támogatása
• a halak és természeti környezetük, vizek és vízpartok aktív védelme
• a horgászat, mint hasznos szabadős hobby és sport tevékenység, széleskörű népszerűsítése, egészség megőrzésben és egészségügyi rehabilitációban betöltött szerepének hangsúlyozása.
 A Szövetség a fenti  célkitűzések megvalósítása érdekében:
• Ellátja tagjai érdekképviseletét és érdekvédelmét, segíti és javítja működési feltételeiket. A tagszövetségeken és bizományosi hálózatán keresztül biztosítja a horgászat gyakorlásához szükséges alapokmányok, területi jegyek, értékcikkek forgalmazását.
• A civil közösségek fejlesztése érdekében szaktanácsot ad és egyéb szolgáltatásokat nyújt tagjai számára, horgászati, halgazdálkodási, szervezeti, gazdasági, pénzügyi és jogi kérdésekben.
• Együttműködik a környezet- és természetvédelmi szervekkel, segíti azok tevékenységét. Működési területén elősegíti, saját vízterületein biztosítja a halállomány védelmét a vízminőség és a természeti környezet védelmét.
• Működési területén törekszik a vízterületek halgazdálkodási jogának megszerzésére, illetve megtartására, ott horgászati lehetőségek biztosítására, pályázatok benyújtása útján is.
• Természetes vízi horgász célú valamint egyéb gazdálkodási tevékenységet folytat.
• Horgásztanyát, csónakkikötőt, létesíthet és üzemeltethet, segítve a horgászturizmus és a vidéki idegenforgalom fejlesztését.
• Horgászversenyeket, egyéb vetélkedőket ír ki és szervez, ifjúsági táborokat rendez.
• Megbízás alapján képviseli tagjait az állami szervek előtti eljárásokban.
• Kezdeményezően segíti új egyesületek létrehozását, tagjai egymás közötti és kívülállókkal való sokoldalú együttműködését.
• Kölcsönösségi alapon kapcsolatokat alakít ki és tart fenn más horgász és halgazdálkodásban érdekelt szervezetekkel, továbbá állami, önkormányzati és más civil szervezetekkel, beleértve a határon túli magyarságot, ezzel segítve elő a Kárpát-medencei együttműködést.
• Elősegíti a horgászati, halgazdálkodási, hal-, természet- és környezetvédelmi, valamint a horgászattal kapcsolatos jogi ismeretek terjesztését. A témában előadásokat, továbbképzéseket, konzultációkat tart, valamint horgászvizsgáztatást végez.
• Szervezi és támogatja a horgászetika a környezettudatos és természetvédelmi  szemlélet terjesztését.
• Ápolja a horgászattal és halgazdálkodással kapcsolatos hagyományokat.
• Elősegíti a nők, gyermekek, mozgás- és látás korlátozottak mind szélesebb rétegeinek bevonását. Támogatja esélyegyenlőségük biztosítását, érdekeik védelmét.
Ezen feladatok magas színvonalú végrehajtása érdekében minden évben meghirdetjük a megyei környezetvédelmi versenyt „Tiszta víz, rendezett vízpart” címmel, mely 2017-től új tartalommal  valósul meg.
Folyamatos érdekegyeztetést végzünk a vízügyi és környezetvédelmi szervekkel, önkormányzatokkal, a Városi Rendőrkapitánysággal, a Nógrád Megyei Vadászkamarával és más civil szervezetekkel.
Rendszeres a munkakapcsolat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságával. Együttműködünk a halőrök képzése és továbbképzése, illetve a horgászvizsgáztatás sikeres végrehajtása érdekében.
Jelenleg 37 tagszervezet tartozik a Szövetséghez, mely 8443 főt tart nyilván.
Ez a taglétszám az elmúlt évhez viszonyítva csekély növekedést mutat
Szövetségünk teljesíti a MOHOSZ által előírt minimum feltételeket: Rendelkezünk saját tulajdonú irodával a megyeszékhelyen, ahol biztosított az ingyenes parkolás lehetősége. Főállású munkatársaink a hét hat napján meghatározott nyitva tartás  szerint állnak a horgászok rendelkezésére.
Szövetségünk az Ipoly folyó teljes magyarországi szakaszának a vízkezelője. A vízkezelői feladatokat a Szövetség Ipoly Szakbizottsága az  említett területen működő 7 tagegyesületével szorosan együttműködve látja el. Azon dolgozunk, hogy a 2016-21-ig szóló Halgazdálkodási tervet maradéktalanul végrehajtsuk.


 Tagegyesületeink kezelésében 28 nógrádi és hevesi horgászvíz található
Jelentős eredménynek tartjuk, hogy vízkezelő tagegyesületeink  zöme 2016-2030-ig halászati alhaszonbérleti,vagy haszonbérleti szerződéssel rendelkezik. Megyei rendezvényeink, a horgászversenyek, az ifjúsági tábor, a környezetvédelmi verseny, az egyesületi vezetők évenkénti találkozója, az elnökségi ülések és az évi rendes közgyűlés mind az összetartó, egymást segítő közösségek erősítését szolgálják.
Szolgáltatásaink:
- tagegyesületeink értékcikkekkel, horgászjegyekkel történő ellátása
- tájékoztatás jogszabályi és hatósági előírások változásáról
- Ipoly folyóra szóló horgászjegyek készítése és árusítása
- horgászvizsga lehetőség biztosítása
- megyei horgászversenyek szervezése, rendezése
- ifjúsági horgásztábor szervezése
 
A jövőre nézve fontosnak tartjuk eddigi eredményeink megtartását, a környezetvédelem kiszélesítését valamint a horgász utánpótlás nevelését.
 
 
                                                                               Kapás Imre
                                                                           Ügyvezető elnök

Munkatársak

 

Partnereink

Ahogy majdnem minden honlap, úgy a nogradi-vizek.hu is használ sütiket a weboldalain. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához. A részletekért kattintson ideadatvédelmi nyilatkozat.

  Elfogadom a sütik használatát.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk