elnökségi tagok

HENOSZ 2020. évi  rendezvények – országos bajnokságok

Kapás Imre

Ügyvezető elnök

Kapás Imre

Ügyvezető elnök

.

Gyurisné Kiss Tünde

asszisztens

Gyurisné Kiss Tünde

információs és szervezési előadó

Szerémi Réka

könyvelő

Szerémi Réka

könyvelő, gazdasági ügyintéző

The Explorer

halászati őr

Heil László

halászati őr

 

A Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége jogelődje 1993-ban jött létre, 2003-ban megújult, ekkor alakult ki a mai napig is működő szervezeti forma.
A Szövetséget a tagszervezetek az együttműködésből eredő előnyök kihasználására, érdekvédelmük elősegítésére, egymás kölcsönös támogatására, önkéntes elhatározásból hozták létre.
Ebből adódnak céljai, amelyek a következőek:
• a tagszervezetek érdekképviselete, érdekvédelme, és működési feltételeinek segítése, javítása
• a tagszervezetek törvényes működésének elősegítése
• a sporthorgászati feltételek biztosítása és javítása, érdekében halgazdálkodási jog megszerzése, gyakorlása, haltermelési, kereskedelmi és szolgáltatási, tanácsadói tevékenység folytatása
• horgászattal, környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztési, oktatási, ifjúság nevelési tevékenység. A horgász versenysport szervezése, támogatása
• a halak és természeti környezetük, vizek és vízpartok aktív védelme
• a horgászat, mint hasznos szabadős hobby és sport tevékenység, széleskörű népszerűsítése, egészség megőrzésben és egészségügyi rehabilitációban betöltött szerepének hangsúlyozása.
 A Szövetség a fenti  célkitűzések megvalósítása érdekében:
• Ellátja tagjai érdekképviseletét és érdekvédelmét, segíti és javítja működési feltételeiket. A tagszövetségeken és bizományosi hálózatán keresztül biztosítja a horgászat gyakorlásához szükséges alapokmányok, területi jegyek, értékcikkek forgalmazását.
• A civil közösségek fejlesztése érdekében szaktanácsot ad és egyéb szolgáltatásokat nyújt tagjai számára, horgászati, halgazdálkodási, szervezeti, gazdasági, pénzügyi és jogi kérdésekben.
• Együttműködik a környezet- és természetvédelmi szervekkel, segíti azok tevékenységét. Működési területén elősegíti, saját vízterületein biztosítja a halállomány védelmét a vízminőség és a természeti környezet védelmét.
• Működési területén törekszik a vízterületek halgazdálkodási jogának megszerzésére, illetve megtartására, ott horgászati lehetőségek biztosítására, pályázatok benyújtása útján is.
• Természetes vízi horgász célú valamint egyéb gazdálkodási tevékenységet folytat.
• Horgásztanyát, csónakkikötőt, létesíthet és üzemeltethet, segítve a horgászturizmus és a vidéki idegenforgalom fejlesztését.
• Horgászversenyeket, egyéb vetélkedőket ír ki és szervez, ifjúsági táborokat rendez.
• Megbízás alapján képviseli tagjait az állami szervek előtti eljárásokban.
• Kezdeményezően segíti új egyesületek létrehozását, tagjai egymás közötti és kívülállókkal való sokoldalú együttműködését.
• Kölcsönösségi alapon kapcsolatokat alakít ki és tart fenn más horgász és halgazdálkodásban érdekelt szervezetekkel, továbbá állami, önkormányzati és más civil szervezetekkel, beleértve a határon túli magyarságot, ezzel segítve elő a Kárpát-medencei együttműködést.
• Elősegíti a horgászati, halgazdálkodási, hal-, természet- és környezetvédelmi, valamint a horgászattal kapcsolatos jogi ismeretek terjesztését. A témában előadásokat, továbbképzéseket, konzultációkat tart, valamint horgászvizsgáztatást végez.
• Szervezi és támogatja a horgászetika a környezettudatos és természetvédelmi  szemlélet terjesztését.
• Ápolja a horgászattal és halgazdálkodással kapcsolatos hagyományokat.
• Elősegíti a nők, gyermekek, mozgás- és látás korlátozottak mind szélesebb rétegeinek bevonását. Támogatja esélyegyenlőségük biztosítását, érdekeik védelmét.
Ezen feladatok magas színvonalú végrehajtása érdekében minden évben meghirdetjük a megyei környezetvédelmi versenyt „Tiszta víz, rendezett vízpart” címmel, mely 2017-től új tartalommal  valósul meg.
Folyamatos érdekegyeztetést végzünk a vízügyi és környezetvédelmi szervekkel, önkormányzatokkal, a Városi Rendőrkapitánysággal, a Nógrád Megyei Vadászkamarával és más civil szervezetekkel.
Rendszeres a munkakapcsolat a Nógrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságával. Együttműködünk a halőrök képzése és továbbképzése, illetve a horgászvizsgáztatás sikeres végrehajtása érdekében.
Jelenleg 37 tagszervezet tartozik a Szövetséghez, mely 8443 főt tart nyilván.
Ez a taglétszám az elmúlt évhez viszonyítva csekély növekedést mutat
Szövetségünk teljesíti a MOHOSZ által előírt minimum feltételeket: Rendelkezünk saját tulajdonú irodával a megyeszékhelyen, ahol biztosított az ingyenes parkolás lehetősége. Főállású munkatársaink a hét hat napján meghatározott nyitva tartás  szerint állnak a horgászok rendelkezésére.
Szövetségünk az Ipoly folyó teljes magyarországi szakaszának a vízkezelője. A vízkezelői feladatokat a Szövetség Ipoly Szakbizottsága az  említett területen működő 7 tagegyesületével szorosan együttműködve látja el. Azon dolgozunk, hogy a 2016-21-ig szóló Halgazdálkodási tervet maradéktalanul végrehajtsuk.


 Tagegyesületeink kezelésében 28 nógrádi és hevesi horgászvíz található
Jelentős eredménynek tartjuk, hogy vízkezelő tagegyesületeink  zöme 2016-2030-ig halászati alhaszonbérleti,vagy haszonbérleti szerződéssel rendelkezik. Megyei rendezvényeink, a horgászversenyek, az ifjúsági tábor, a környezetvédelmi verseny, az egyesületi vezetők évenkénti találkozója, az elnökségi ülések és az évi rendes közgyűlés mind az összetartó, egymást segítő közösségek erősítését szolgálják.
Szolgáltatásaink:
- tagegyesületeink értékcikkekkel, horgászjegyekkel történő ellátása
- tájékoztatás jogszabályi és hatósági előírások változásáról
- Ipoly folyóra szóló horgászjegyek készítése és árusítása
- horgászvizsga lehetőség biztosítása
- megyei horgászversenyek szervezése, rendezése
- ifjúsági horgásztábor szervezése
 
A jövőre nézve fontosnak tartjuk eddigi eredményeink megtartását, a környezetvédelem kiszélesítését valamint a horgász utánpótlás nevelését.
 
 
                                                                               Kapás Imre
                                                                           Ügyvezető elnök

Sütik

 A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Horgász Egyesületek Nógrád Megyei Szövetsége által üzemeltetett, a http://nogradi-vizek.hu és aloldalai doménnéven elérhető oldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.


1. Adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.


2. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

2.1 Honlap-látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

2.2 “Cookie”-k és “web beacon”-ök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

    (a,) beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,
    (b,) a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az Üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. További információ a web beaconökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon


3. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

    a Szolgáltatás hatékony nyújtása
    a regisztrált felhasználók azonosítása,
    a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
    felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
    működési problémák elhárítása, közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

4. Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

(a,) A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.

Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.

(b,) A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

(c,) A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.

Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

(d,) Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.


5. Adatbiztonság

Bár az Üzemeltető az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.


6. Záró rendelkezések

6.1 Jogok gyakorlása, jogorvoslat

    Felvilágosítás A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni a titkarsag[kukac]nogradi-vizek.hu e-mail címen.

    Adatmódosítás, adattörlés A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el.A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: titkarsag{kukac} nogradi-vizek{pont} hu.

    Jogorvoslat Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

6.2 Felelősség

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

6.3 Módosítás

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetében az Üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitóoldalán.

Ahogy majdnem minden honlap, úgy a nogradi-vizek.hu is használ sütiket a weboldalain. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához. A részletekért kattintson ideadatvédelmi nyilatkozat.

  Elfogadom a sütik használatát.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk