HIVATALOS ORSZÁGOS FINOMSZERELÉKES VERSENYSZABÁLYZAT

(érvényes 2017. április 1-től)

 

(Felnőtt, női, utánpótlás [U24, U19, U14], veterán 54+ és 64+, klubcsapat bajnokságok és az OHCSB)

 

I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

 1. A nemzeti (országos) horgász bajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Verseny-horgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, s a MOHOSZ illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgász egyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Sportszövetség tagja, az országos illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik.

 A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, s köteles egy előzetes programot valamint költségvetést 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni nem lehet.

 

2. Mind az egyéni, mind a klubcsapat valamint az országos csapatbajnokságokon csak és kizárólag azok a versenyzők vehetnek részt, akik a törvényben előírt módon horgászengedéllyel és egyesületének a MOHOSZ valamely tagszervezetéhez való tartozását kifejező ESZH (Egységes Szövetségi Hozzájárulás) bélyeggel, valamint érvényes SIR (Sport Információs Regisztráció) kártyával, magyar állampolgársággal rendelkeznek. Valamennyi országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai illetve tagjai vehetnek részt.

 Az országos csapat- és klubcsapatbajnokságokon a MOHOSZ tagszövetségeinek csapatai vesznek részt.

 A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPS) szabályzatai illetve a jelen szabályzat határozzák meg.

 A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előírt rendelkezéseket.

 

3. Nemzeti Bajnokságok, amelyekre jelen szabályzat érvényes: Országos Egyéni Horgászbajnokság: felnőtt, női, utánpótlás (U24, U19, U14), veterán (54+ , 64+ korosztályokban), Országos Horgász Csapatbajnokság, Klubcsapatok Országos Horgászbajnoksága.

 A pontyfogó országos bajnokság, a csónakos pergető, a parti pergető, műlegyező, mozgás-és látássérült, feeder, method feeder, Klubcsapatok Országos Feeder Horgászbajnoksága, és dobósport (casting) bajnokságokra külön versenyszabályzat érvényes.

 

  4. Az egyes bajnokságok lebonyolításának rendje:

 

4.1. Az országos egyéni horgászbajnokságok. Nyílt nevezéses versenyek, melyeket az OVHB kiírásának megfelelően kell lebonyolítani.

 4.1.1. A felnőtt bajnokságot két szakaszban kell megrendezni.

 
4.1.1.2 Az elődöntőt egy helyszínen, 3 fordulóban kell lebonyolítani. Az elődöntő szektorait lehetőség szerint 10 fősre kell kijelölni (megszakítások nélkül, igazodva a döntő 10 fős szektor kijelöléséhez). Amennyiben a résztvevők száma nem teszi lehetővé a 10 fős szektorok kijelölését akkor, a jelen szabályzat végén található szektor kiosztást kell alkalmazni. Az elődöntőből tovább jutott 40 versenyző a három fordulóban szerzett pontjait továbbviszi a döntőbe.

 4.1.1.3. A döntőt 40 résztvevővel, négy fordulóban, négy darab 10 fős szektorban kell megrendezni. A bajnokság végeredményébe az elődöntő és a döntő valamennyi szektor-eredménye beleszámít: az elődöntőben elért három szektorhelyezés valamint a döntő négy fordulójának összesített helyezési száma alapján alakul ki a végső sorrend. A harmadik és negyedik forduló között a rendezőknek a pálya őrzéséről gondoskodni kell. A győztes elnyeri a felnőtt egyéni magyar országos bajnoki címet.

 4.1.2. A nőknél az országos egyéni bajnokságot egy helyszínen legalább 6 fős szektorokban, három, négy órás fordulóban kell lebonyolítani. A győztes elnyeri a női országos bajnoki címet.

 4.1.3. Az utánpótlás korúaknál (U24, U19, U14) mindhárom kategóriában, legalább 6 fős szektorokban, három forduló után dől el a bajnoki cím. Az utánpótlás kategóriák közül egy évben csak egy kategóriában lehet indulni, egy kategóriával feljebb lépés megengedett. Az U24 kategóriában a fordulók időtartama négy óra!

 4.1.4. A veterán bajnokságot két kategóriában, 54+ ( a bajnokság évében betölti az 54. évét) és 64+ éves (a bajnokság évében betölti a 64. évét) korosztályosoknak, három, négy órás fordulóban kell megrendezni.

 4.2. Az OHCSB

 Résztvevői a MOHOSZ tagszövetségeinek csapatai, a csapattagok kijelölésének módját a tagszövetség határozza meg. AZ OHCSB csapatban az a versenyző indulhat, aki az adott tagszövetség bajnokságából kvalifikálja magát a csapatba. Ha az adott tagszövetség nem rendez bajnokságot, a versenyző kérelmezheti a tagszövetség hozzájárulását, hogy indulhasson más tagszövetség bajnokságán. A versenyzők egy évadban csak egy klubcsapatban, illetve/és egy, mégpedig annak a horgászszövetségnek a csapatában versenyezhetnek, amelynek egyesületük a tagja. Az egyesületi és horgászszövetségi hovatartozást az adott évben váltott szövetségi tagsági bélyeg bejegyzése határozza meg, minden esetben az első helyen bejegyzett egyesület a mérvadó. A 2017-es évben még lehetőséget biztosítunk arra, hogy ha egy versenyző az elsődleges tagságát 2017. április 01 előtt, azaz új szabályozás életbe lépésnek időpontja előtt létesítette, akkor szabadon eldöntheti, hogy melyik tagszövetség csapatában kíván ebben az évben indulni az OHCSB-on. A klubcsapatok tagjainak ugyanazon egyesület tagjainak is kell lenniük. A csapatbajnokság egyetlen osztályban zajlik. A verseny kétfordulós. Az OHCSB győztese elnyeri az országos csapatbajnok címet.

 

Az OHCSB - on a csapatok összetétele: 4 fő felnőtt, 1 fő női, 1 fő U24-es korosztályú, 1 fő U19-as korosztályú és 1 fő U14-ös korosztályú versenyző, valamint egy – bármely kategóriájú – tartalék. Lehetőség van +1 fő mozgáskorlátozott versenyző indítására, aki külön szektorban versenyez és eredménye a csapateredménybe akként számít be, hogy a csapat legrosszabb elért szektor eredményét lecserélheti. (példa: A csapat tagjainak eredménye: felnőtt 3 pont +5pont +8pont +6 pont, női 5 pont, U24: 1 pont U19 9 pont U14 3 pont. Ez összesen 40 pont. Ha a csapat indított mozgáskorlátozott versenyzőt, akinek az eredménye 3 pont, a csapat felnőtt 8 pontját kiválthatva a csapat össz. pontja 35 pontra módosul. ) A felnőtt versenyző lehet bármilyen korú és nemű, feltéve, hogy a bajnokság évének december 31-ig betölti a 18. életévét. A női résztvevő bármilyen korú nő lehet. Az U24-es mindkét nemből, aki a bajnokságot megelőző év december 31-ig nem tölti be 24. életévét, de betölti 18. évét, az U19-es ugyancsak mindkét nemből, aki a bajnokságot megelőző év december 31-ig nem tölti be 19. életévét, de betölti 10. évét, U14-es ugyancsak mindkét nemből, aki a bajnokságot megelőző év december 31-ig nem tölti be 14. életévét, de betölti 10. évét. A felnőttek között U-14-es korosztályú versenyző nem szerepelhet, 10. életévét be nem töltött versenyző országos bajnokságon csak az OVHB jóváhagyásával indulhat. Az életkor igazolására a személyi igazolvány (14 év alattiaknál a szülő személyi igazolványának) bemutatása kérhető.

 4.3. A klubcsapatok országos bajnoksága

 4.3.1. Nyílt, nevezéses verseny. Egy csapat 5 tagból (és egy tartalékból) áll. U-14-es korosztályú versenyző nem lehet tagja a csapatnak. A klubcsapatokban egy külföldi versenyző szereplése megengedett azzal a feltétellel, hogy a versenyzőnek Magyarországon bejelentett lakással és érvényes magyarországi horgászengedéllyel valamint a 2. pontnak megfelelő egyesületi tagsággal kell rendelkeznie. A verseny háromfordulós. A győztes csapat elnyeri az országos klubcsapat bajnoki címet valamint jogosult képviselni hazánkat a következő évi klubcsapat világbajnokságon. Amennyiben erről a jogáról valamely csapat lemond, a sorrendben következő csapat lép a helyére.

 4.3.2. A Klubcsapatok országos bajnokságán – amennyiben az indulók száma 25 csapat vagy annál több - az értékelés alszektoronként zajlik, 24 főig egy szektorban, 25 vagy annál több induló esetén a szektorokat két alszektorra kell bontani: 1-x és x-y (az y az összes induló száma a szektorban, x a szektor fele). Amennyiben a második alszektor így páratlan számú lenne, az első alszektorbeliektől kell ezt az alszektor utolsó helyén horgászóval kiegészíteni. Ez a versenyző az első alszektorban értékelendő, a második alszektorban csupán a sorrend miatt. A második szektorbeliek az így elért helyezési számot kapják. A verseny kötelező edzésnapján 5 fős „boxok” kerülnek kijelölésre.

  4.4. Tartalék: A csapatversenyeken az első sorsolást megelőzően egy tartalék nevezhető. A második fordulót megelőző technikai értekezleten legkésőbb a szektorsorsolás megkezdése előtt nevezhető meg a csere. Ha a csapat egy tagja látható sérülés miatt nem tudja befejezni a fordulót, a zsűri egy tagjának jóváhagyásával a benevezett tartalék-versenyző ugyanazokkal az eszközökkel és etetőanyaggal folytathatja a versenyt.

 

Korosztály besorolások:

 

4.5 Az utánpótláskorúaknál U24-es korosztályú az a versenyző, aki a versenyt megelőző év december 31- én nem tölti be a 24. életévét. U19-es korosztályú az a versenyző, aki a versenyt megelőző év december 31-én nem tölti be a 19. életévét. U14-ös korosztályú az a versenyző, aki a versenyt megelőző év december 31-ig nem tölti be a 14. életévét, de betölti a 10. évét.

 4.6. Az alsóbb korosztályú kategóriákból egy, de csakis egy szinttel, legfeljebb egy bothossz-kategóriával feljebb lehet lépni, de egy évben csak egy kategória egyéni bajnokságán lehet indulni.

 4.7. Veterán korú 54+ ( a bajnokság évében betölti az 54. évét) és 64+ éves (a bajnokság évében betölti a 64. évét)

 4.8. A válogatott keretek és a válogatott csapat

 4.8.1 Úszós szakág ranglista rendszere férfiaknál

 - a ranglista sorozatban maximum 180 pont gyűjthető 6 db különböző súlyú versenyen.

 - minden verseny első helyezettje 20 pontot kap, a második 19-et és így csökken lineárisan a 20. helyezett 1 pontjáig.

 

Az alábbi versenyeken szerezhető pont, az alábbi súlyokkal

 - tárgyév OB-ja 3x súllyal (60 pont)- tárgyévet megelőző OB 2x súllyal (40 pont)- tárgyévet kettővel megelőző OB 1x súllyal (20 pont)- tárgyév TUBERTINI Kupája Maty-éren 1x súllyal (20 pont)

 - tárgyév TOP-MIX Kupája Mária csatornán 1x súllyal (20 pont)

 - tárgyév TIMÁR-EXNER Kupája Velencén 1x súllyal (20 pont)

 - az utolsó ranglista verseny lehetőség szerint az OB döntője, ahol megtörténhet a válogatott keret kihirdetése az alábbiak szerint:

 - az összesített lista első 10 helyezettje alkotja a tárgyévet követő évi válogatott keretet

 - a keret minden tagja horgászik a két világverseny valamelyikén

 - a kapitány a kerettagok közül szabadon jelölheti ki a VB csapat hat tagját

 - az EB csapatot a VB-n nem induló négy versenyző mellett a kapitány által a keretből szabadon kijelölt további két fő alkotja, tehát a kapitány dönti el ki az a két fő, aki mindkét versenyen indul.

 

4.8.2 Úszós szakág ranglista rendszere (nőknél)

 

 - a ranglista sorozatban maximum 50 pont gyűjthető 4 db különböző súlyú versenyen.

 - minden verseny első helyezettje 10 pontot kap, a második 9-et, és így csökken lineárisan a tizedik helyezett 1 pontjáig.

 

az alábbi versenyeken szerezhető pont az alábbi súlyokkal:

 -a tárgyév Országos Bajnoksága (2x szorzóval) max. 20 pont

 - a tárgyév Tubertini Kupa Ranglista verseny (1x szorzóval) max. 10 pont

 - a tárgyév Top Mix Kupa Ranglista verseny (1x szorzóval) max. 10 pont

 
- a tárgyév Timár Mix - Exner Kupa Ranglista verseny (1x szorzóval) max. 10 pont

  

A Ranglista első 10 helyezettje alkotja a következő évi válogatott keretet. A nemzetközi versenyen induló csapatnak tagjaira a kapitány tesz javaslatot, amit az OVHB hagy jóvá. Amennyiben egy női versenyző anyai örömök miatt kihagy egy versenyszezont, úgy a gyermekáldás esetén a kapitány a válogatott keretet +1 fővel növelheti.

 

4.8.3 Úszós szakág ranglista rendszere utánpótlás korúaknál (U14, U19 és U24):

 - a ranglista sorozatban maximum 50 pont gyűjthető 4 db különböző súlyú versenyen.

 - minden verseny első helyezettje 10 pontot kap, a második 9-et, és így csökken lineárisan a tizedik helyezett 1 pontjáig.

 

az alábbi versenyeken szerezhető pont az alábbi súlyokkal:

 - a tárgyév Országos Bajnoksága (2x szorzóval) max. 20 pont

 - a tárgyév Tubertini Kupa Ranglista verseny (1x szorzóval) max. 10 pont

 - a tárgyév Top Mix Kupa Ranglista verseny (1x szorzóval) max. 10 pont

 
- a tárgyév Timár Mix - Exner Kupa Ranglista verseny (1x szorzóval) max. 10 pont

 

 A Ranglista első 10 helyezettje alkotja a következő évi válogatott keretet. A nemzetközi versenyen induló csapatnak tagjaira a kapitány tesz javaslatot, amit az OVHB hagy jóvá.

 

4.8.4 Úszós szakág ranglista rendszere veterán 54+ és 64+ korosztályban:

 - a ranglista sorozatban maximum 50 pont gyűjthető 4 db különböző súlyú versenyen.

 - minden verseny első helyezettje 10 pontot kap, a második 9-et, és így csökken lineárisan a tizedik helyezett 1 pontjáig.

 

az alábbi versenyeken szerezhető pont az alábbi súlyokkal:

 - a tárgyév Országos Bajnoksága (2x szorzóval) max. 20 pont

 - a tárgyév Tubertini Kupa Ranglista verseny (1x szorzóval) max. 10 pont

 - a tárgyév Top Mix Kupa Ranglista verseny (1x szorzóval) max. 10 pont

 - a tárgyév Timár Mix - Exner Kupa Ranglista verseny (1x szorzóval) max. 10 pont

 

 A Ranglista első 10 helyezettje alkotja a következő évi válogatott keretet. A nemzetközi versenyen induló csapatnak tagjaira a kapitány tesz javaslatot, amit az OVHB hagy jóvá.

 

5. A válogatott keretek kijelölése mindig a bajnokságot követő évre vonatkozik. Amennyiben valamely válogatott kerettag e jogáról lemond, vagy az utánpótlás bajnok eggyel magasabb bajnoksági kategóriába jut, az OVHB jóváhagyásával a szövetségi kapitány egészíti ki a keretet, figyelembe véve a ranglistában elért helyezéseket. A ranglista sorrendjén ez nem változtat. A válogatott kerettagok kötelességeit és jogait a válogatott kerettagok Etikai Szabályzata tartalmazza, annak betartása kötelező. Ennek megsértése esetén a szankciókról az OVHB Etikai Bizottságának javaslata alapján az OVHB dönt. A nemzetközi versenyeken induló válogatott csapat tagjait a szövetségi kapitány választja ki és az OVHB hagyja jóvá. A nemzetközi bajnokságon induló csapatok tagjaira az évértékelő OVHB-ülésen tesz javaslatot a szövetségi kapitány.

 

Amennyiben az így kialakult válogatott csapat tagjai közül egy versenyző valamely ok miatt nem tud az illető nemzetközi versenyen indulni, helyette a szövetségi kapitány joga újabb versenyzőt kijelölni a válogatott keretből. Amennyiben a válogatott keret tagjai közül már nincs lehetőség újabb versenyző kijelölésére, a bajnokság alapján a szövetségi kapitány újabb versenyzőt is megjelölhet a csapat tagjának, azonban ez a válogatott keret összetételén (kivéve az önhibájából bekövetkezett esetet) nem változtat. A nemzetközi bajnokságon induló kezdőcsapatot és a tartalékot a szövetségi kapitány a nemzetközi bajnokság hivatalos edzését megelőzően jelöli. Ettől csak az OVHB külön felhatalmazásával lehet eltérni.

 

 6. A versenyeket folyókon, csatornákon vagy állóvizeken kell megrendezni; a vízterületnek egész szélességében horgászhatónak kell lenni, a víz mélységének lehetőleg a pálya egész hosszában azonosnak, s legalább 1,50 méternyinek kell lennie. A versenypálya szélessége minimum 25 méter. A versenypálya partja lehetőleg legyen egyenes vonalú, a kialakítható horgászhelyek egyenértékűek, lehetőleg azonos feltételeket biztosítók és a lehetőség szerint megszakítás nélkül kövessék egymást. Az egyes szektorokat megszakítás nélkül, folytatólagosan kell egymás mellett elhelyezni Ha a versenypálya megszakításokat tartalmaz, azokat egymástól legalább 40 méterre el kell választani, ettől eltérni az OVHB hozzájárulásával lehet. A versenyzők közötti növényzet magassága lehetőség szerint ne halad-ja meg az 1 métert.

 

7. A kijelölt versenypályát elektromos légvezeték csak úgy keresztezheti, hogy azt versenyző legfeljebb 25 m-re közelíthesse meg. Ezt elkerítéssel és figyelmeztető táblákkal is biztosítani kell. A pálya sem a versenyzők sem a nézők számára nem jelenthet veszélyforrást.

 

8. A kijelölt versenypályát – amennyiben azon országos bajnokságot három éven belül nem rendeztek - az OVHB legalább két tagjának előzetesen meg kell tekintenie. A szemle eredményét a versenykiírásnak tartalmaznia kell. Halat telepíteni legfeljebb a versenyt megelőző 14 napig szabad.

 

9. A versenypályát az országos bajnokságokon, oly módon kell kijelölni, a döntőkben pedig kötelezően kitűzni, hogy a rajthelyek legalább 10 m, de legfeljebb 20 m szélesek legyenek és közöttük lehetőleg 1 m széles semleges zóna kerüljön kijelölésre (a pálya függvényében a semleges zóna szélessége csökkenthető vagy meg is szüntethető). A rajthelyeket a part vonalától mért legalább 10 m távolságban kötélkordonnal vagy egyéb módon kell a nézőktől elválasztani. A versenyző ilyen módon kijelölt horgászhelyére a versenybírón kívül kizárólag csapatának megkülönböztető jelzéssel ellátott edzője léphet be (OHCSB esetében figyelembe vehető még a 34. pont). A versenyzőnek semmilyen felszerelése nem nyúlhat túl a kijelölt horgászhelyén.

 

10. Az országos bajnokságokon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség Az országos bajnokságok nevezési díjai tartalmazzák a kötelező edzésnap és a versenynapok napi horgászjegy árát is.

 

11. A bajnokságok időpontját minden esetben az OVHB versenykiírása határozza meg. A bajnokságok időpontját és helyszínét a MOHOSZ által kiadott lapnak, a Magyar Horgásznak legkésőbb az adott évi márciusi számában kell nyilvánosságra hozni. Ugyanekkor a hivatalos weboldalon is megjelenik. Az Országos Versenyhorgász Bizottság hivatalos lapja a Magyar Horgász és weboldala az www.mohosz.hu. Az azokban megjelenő közleményeket kell egyedüli hivatalos információként elfogadni. A bizottság www.mohosz.hu weboldalán a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos hivatalos információkat jelenteti meg. A nevezési határidőt a versenykiírás határozza meg. Ezután csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A bajnokságokon helyszíni nevezés nincs. A versenykiírást egyedül az OVHB jogosult módosítani.

 

Aki a versenykiírásokban meghatározott regisztrációs határidőre nem érkezik meg, vagy a regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen, a további szankciókat az OVHB hozza meg. Aki a versenyzést a verseny befejezése előtt (az önhibáján kívüli eseteket pl. sérülés, stb. kivéve) abbahagyja, az OVHB döntésétől függően, de legalább egy évig semmilyen országos bajnokságon nem indulhat el.

 

Amennyiben az időjárási körülmények vagy más vis major lehetetlenné teszi egy forduló megrendezését, az adott fordulót legkésőbb négy héten belül változatlan helyszínnel és változatlan feltételekkel meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt fordulón elfogadhatóan, írásban igazolt indok nélkül távol marad egy versenyző, ugyanolyan elbírálás alá esik, mintha az eredeti fordulóban nem vett volna részt.

 

 

II. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

 

12. A csapatkapitányok technikai értekezletének célja: a kapitányok tájékoztatása a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntéseket csak különösen indokolt esetben hozhat). A technikai értekezletet az OVHB képviselője vezeti és legalább három órával a verseny megkezdése előtt kell megtartani.

Itt történik a versenybíróság (zsűri) összeállítása, valamint a sorsolás előkészítése, illetve a sorsolás megtartása a sorsolási sorrendre és az első forduló szektor beosztásra vonatkozóan. A húzási sorrendet sorsolással kell meghatározni. Ehhez a húzáshoz ABC sorrendben kell szólítani a részvevőket. Amennyiben egy csapat képviselője nincs jelen, helyette az OVHB elnöke, vagy megbízott képviselője húz. A húzási sorrend megállapítása után az egyes versenyzők részére a szektorok sorsolását kell megtartani.

 

13. A sorsolást az OVHB elnöke vagy megbízásából az OVHB képviselője irányítja és azon a csapatok edzői vagy vezetői vesznek részt, a sorsoláson az OVHB legalább egy képviselőjének, vagy megbízottjának jelen kell lennie. Egyéni bajnokságokon, versenyeken a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik.

 

14. A rajthelyekre történő sorsolást a versenypályán kell megtartani, legalább 180 perccel a verseny megkezdése előtt. Minden fordulóra valamennyi versenyző számára sorsolással szektort kell húzni. Fordulónként az újabb sorsolást az előzőhöz képest fordított sorrendben kell elvégezni. A kötelező edzésnapokra az OVHB által történik a helyek sorsolása és ez a pályán kifüggesztésre kerül. A versenyzők a kötelező edzésnapon ezekre a helyekre kell üljenek.

 

15. A bajnokságok rajthelyének sorsolásánál a rendező bizottság dönti el az OVHB és a szövetségi kapitány jóváhagyásával, hogy sorsolási rács segítségével, vagy versenyzőnkénti sorsolással helyezi el a versenyzőket.

Amennyiben valamely, vis major ok miatt nem áll rendelkezésre sorsolási rács, a hagyományos módon történő sorsolásnál a szélső helyek, de legalább az abszolút szélső helyek tekintetében kiemelt sorsolást kell alkalmazni. Ez szélenként két versenyzőt, illetve csapatot jelent. A sorsolásoknál az előző fordulók szélső helyeit húzók húznak először, a szélső helyek sorsolási számait ekkor ki kell venni, majd a húzás után visszatenni. Csapatversenyeken a sorsolást úgy kell elvégezni, hogy egy csapat tagjai egymás melletti helyre ne kerüljenek (például az A szektor utolsó számú helyére és a B szektor 1. helyére nem kerülhetnek ugyanazon csapatnak tagjai és így tovább).

 

16. Folyóvizeken az 1. számú rajthelyet a pálya vízfolyás szerinti alsó részén kell kitűzni, a rajthelyek szektor- és sorszámai a folyásiránnyal ellenkező irányban növekvők, állóvizeken az 1. számú helyet a baloldalon kell kitűzni, s a rajthelyek a vízzel szemben állva balról-jobbra emelkednek.

 

17. Ha a rendező a versenyzők részére rajtszámokat biztosít, azon az OVHB előzetes egyetértése nélkül reklám nem helyezhető el.

Amennyiben reklámot kívánnak elhelyezni a versenyzők rajtszámain, az OVHB és a rendező szövetség vagy egyesület joga a szponzor felkérése, illetve a vele való tárgyalás. A reklámokból így nyert összeg a Team Hungary-t illeti és kizárólag a versenysport céljára fordítható.

 

18. Ha a verseny vagy forduló valamilyen körülmény miatt félbe marad, akkor a két órát meghaladó horgászat esetén szabályos fordulóként vagy versenyként kell értékelni. Egyéb esetekben meg kell ismételni a fordulót vagy a versenyt. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani, s a versenyzőket biztos helyre kell juttatni. Amennyiben a légköri viszonyok megjavulnak, hangjelzés után a versenyzők visszatérhetnek horgászhelyeikre s 5 perc múlva egy újabb hangjelzésre folytathatják a fordulót. A fordulót le lehet rövidíteni, ha a program nem teszi lehetővé a teljes versenyidő betartását. Abban az esetben, ha a versenyt kényszerűségből meg kell szakítani (Pl. vihar) a versenybíróság dönt. A versenybíróság érvényesnek nyilváníthatja a verseny eredményét, ha abból legalább 2 óra eltelt. Ez vonatkozik a Klub OB-ra, a Felnőtt OB-ra a női, az U24 és a veterán kategóriákra. 1 óra horgászat után érvényesnek tekinthető az eredmény az utánpótlás korúak U14-es és U19-es korosztályában és minden más esetben ahol 3 órás fordulók kerülnek lebonyolításra.

 

19. A verseny megszakításáról a versenybíróság elnöke a szervező szövetség vagy egyesület főszervezőjének és a versenybíróság tagjainak meghallgatása után dönt. Ilyen esetben a jelzés gyorsütemű, szaggatott hangjelzés.

 

 

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

 

20. A versenyeken a nevezetes időpontokat hangjelzéssel kell a résztvevők tudtára adni. A jelzés folyamatos, ideje maximum 3-4 mp, jelzésnek a hangjelzés kezdete tekintendő.

 

21. Minden szektorra egy szektorbírót s egy vagy több (lehetőség szerint minden versenyző mellé egy) versenybírót valamint legalább szektoronként egy etetőanyag-ellenőrt kell kinevezni. A versenybíró kíséri figyelemmel az adott versenyző horgászatát, ellenőrzi a szabályok betartását. Kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra, az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságról értesíteni a versenybíróságot. Az etetőanyag-ellenőr beosztásos edénnyel ellenőriz minden adalékot (beleértve földet, agyagot stb.) tartalmazó, felhasználásra kész, nedves etetőanyag és csali mennyiségét.

 

22. Az első jelzés a felkészülés idő kezdetét jelzi. Az országos bajnokságokat lehetőleg 10.30 órakor kell elkezdeni. Lehetőség szerint a kezdési időpont egyezzen meg a kötelező edzés kezdési időpontjával. Az egyes fordulók előtti felkészülési idő 120 perc.

 

22.1. A verseny helyszínére való megérkezéskor a rajtszámmal ellátott versenyző felszerelését a számára kisorsolt rajthelyre teszi, de az első jelzés előtt a rajthelyre való belépés tilos. A felszerelések (horgászbotok) nem lehetnek horgászatra alkalmas állapotban. Az előkészületek során a versenyzők semmilyen segítséget nem fogadhatnak el a szektor területén belül. Bármilyen felszerelés kizárólag az etetés megkezdését jelző első hangjelzés előtt és kizárólag a versenybíró közvetítésével juttatható el a versenyzőhöz. Az etetés megkezdését jelző első hangjelzés elhangzása után tilos bármilyen felszerelés átadása a versenyzőnek, kivéve a bottörés esetét, amikor valamely eltört bot helyett annak egy eleme, vagy egy másik bot a versenybíró közvetítésével a versenyzőnek átadható. A versenybíró segíthet a versenyzőnek e botelem kicsomagolásában is.

 

22.2 A felkészülési idő alatt etetőanyag és csali is átadható a versenyzőnek, de valamennyit a korlátozást ellenőrző szektorbírók rendelkezésére kell bocsátani. A csali ellenőrzés időpontjáig a rajthelyen kívül is készíthető az etetőanyag illetve a csali, akár a versenyző, akár más személy által. Az ellenőrzésre összekészített merőedényeket a terepviszonyok függvényében, a szektor külső határától minimum 2 méter távolságban, a szektoron belül kell elhelyezni. Az ellenőrzés megtörténte után szigorúan tilos bármilyen etetőanyag illetve csali bevitele, ennek megszegése azonnali kizárást von maga után. A csali ellenőrzésnek a fordulót megelőző órában kell megtörténnie.

 

22.3. A verseny egyes fázisait hangjelzővel kell jelezni. Az egyes jelzéseknek rövidnek kell lenni, de mindig a jelzés kezdete a mérvadó. Az első jelzés elhangzása után, a felkészülési idő alatt a versenyző felszereléseit, etetőanyagait előkészítheti, a vizet bemérheti, haltartóját a vízbe helyezheti, de ehhez semmilyen segítséget nem vehet igénybe. A keverőedények mosása a rajthelyeken nem megengedett. Az etetőgombócokat csakis a rajthelyen, a felkészülési idő alatt és kizárólag az ellenőrzés megtörténte után szabad elkészíteni.

A második jelzés (1:15 órával a verseny megkezdése előtt) elhangzása jelzi, hogy 5 perc van hátra az ellenőrzésig. Az ellenőrzést a verseny kezdete előtt 1:10 órával kell megkezdeni, a szektor bármely pontján, de lehetőség szerint a szektor 1-es rajthelyen. Az ellenőrzés meg-kezdéséig valamennyi etetőanyagnak és csalinak készen kell lennie. Az ellenőrzés megtörténte után az etetőanyag szitálása (szitával, szákkal, merítőhálóval vagy bármilyen más módon) illetve elektromos keverővel tilos.

 

22.4. Amennyiben az ellenőrzés a verseny kezdete előtt 30 perccel nem történt meg, a versenyzőnek jeleznie kell azt a versenybíróság felé. Amennyiben az ellenőrzés versenyző hibájából nem történt meg, a versenyző nem horgászhat.

 

23. Az etetőanyag és csali összetételének kizárólag természetes eredetű anyagokból kell állnia. Semmilyen fémes eredetű anyag, gyurma, műcsali nem használható. Valamennyi bajnokságban, egy fordulóban, három órás fordulók esetén, és az U19, U14 kategóriában, maximum 17 l etetőanyag, 4 órás fordulókban, a veterán, az U24, a női kategóriákban és az OHCSB esetében, ugyanezen kategóriákban maximum 20 liter etetőanyag (bekevert, áttört, kész, nedves állapotban, beleértve földet, agyagot, kukoricát, magokat, és ragasztókat, aromákat minden egyéb, a vízi környezetre és a növényzetre ártalmatlan, nem mérgező összetevőt) használható fel. Ezekben a kategóriákban a következő élőcsali felhasználás érvényes: összesen 2,5 liter élőcsali, melyből 1 liter lehet az etetőszúnyoglárva mennyisége, és maximum 0,5 liter lehet a giliszta mennyisége. Ezen a mennyiségen felül a horogra szánt tűző szúnyogot a FIPS.ed által hivatalosan elfogadott tűzőszúnyog limitáló edényben kell az ellenőrzésre bemutatni.

A felnőtt férfi bajnokságon és a klubcsapatok országos bajnokságán a következő élőcsali felhasználás engedélyezett: összesen 2,5 liter élőcsali használható fel, melyből 1 liter lehet a vízilárva, amiből maximum 0,25 liter lehet a tűzőszúnyog és maximum 0,5 liter lehet a giliszta mennyisége. Ezen a mennyiségen felül a horogra szánt tűző szúnyogot a FIPS.ed által hivatalosan elfogadott tűzőszúnyog limitáló edényben kell az ellenőrzésre bemutatni. A felnőtt férfi, a női, a veterán és az U25 kategóriákban a verseny időtartama 4 óra!

Az etetőanyag ellenőrzése folyamán meg kell győződni a hivatalos mérőedényekben (mérőskálával ellátott, FIPSed logóval ellenjegyzett) elhelyezett, mérésre előkészített anyagok mennyiségéről, majd azokat a méréshez odakészített másik edénybe átöntve ellenőrizni kell, hogy az etetőanyag nem tartalmaz-e élőanyagot vagy egyéb tiltott összetevőt. Ekkor már mennyiséget; etetőanyag, föld, kavics esetén nem indokolt ellenőrizni, mivel ez megtörtént az első lépésben. Ha a versenyző nem a leírt feltételeknek megfelelő edényekben mutatja be a limitet, a versenybíróság a szektorban elért helyezési számhoz egy pontot hozzáad.

Az etetésre szánt vízilárvát maximum két dobozban, a horogra szánt vízilárvát a FIPSed által hivatalosan elfogadott tűzőszúnyog limitáló edényben, kell az ellenőrzésre bemutatni a tűzőszúnyogot. A mérőedény lezárása során tilos bármilyen rögzítő segédeszköz használata.

 Az OVHB az egyes versenyekre a helyszínektől függően konkrétan is megállapítja (az előbbiekben meghatározottaktól eltérően is) a felhasználható etetőanyag- és csali mennyiségét, de csak a fenti maximum további korlátozásával. Ezt a kiírásnak tartalmaznia kell, ettől eltérni nem lehet. Mind az edzések, mind pedig az egyes versenyfordulók befejeztével tilos a fel nem használt etetőanyagot vízbe dobni. A versenyző köteles rajthelyén a hulladékot összegyűjteni és elszállítani.

 A limit ellenőrzés után a verseny megkezdése előtt etetőanyagot és élőanyagot nedvesíteni csak permetezőspray-vel lehet. A verseny megkezdése után az élő és az etetőanyag nedvesítése bármilyen módon történhet.

 

24. A harmadik jelzés az etetés kezdetét jelzi. E jelzéstől kezdve a versenyző semmilyen dologi segítséget nem fogadhat el (kivéve 22.1. pont). Kivételt képez az alkoholmentes üdítőital. Az etetés időtartama 10 perc. Az etetőgombócokat kizárólag kézzel szabad meggyúrni. Ez alatt az idő alatt a versenyző tetszése szerint beetethet, de kizárólag kézzel, valamint megengedett a kétkezes etetőcsúzli vagy az etetőcsésze használata. Az etetőcsésze használatánál is be kell tartani a bothosszúságra vonatkozó előírásokat, a következő szerint: az etetőcsésze külső peremével együtt mért bothossz nem haladhatja meg a kategóriánkénti bothossz limitet! Az etetőcsésze használata (és a mélységmérés) során is csak egy bot lehet a víz felszíne felett (tehát tilos egy második bot használata). Az etetőcsésze használata során a botnak a szalaggal kijelölt szektorhatáron belül kell maradnia.

 

25. Rajthelyén belül a versenyző bárhol elhelyezkedhet. Tilos a semleges zónába etetni és ott horgászni. Tilos a víz felszínén úszó etetőanyagok használata.

 

26. A negyedik jelzés a verseny kezdetét jelzi. A verseny ideje alatt – mindennemű segítő-eszköz igénybevétele nélkül – egy kézzel meggyúrt etetőanyaggal, és ugyancsak egy kézzel szabad. Az etetőanyag bedobásához semmilyen segítőeszközt (etetőkosár, vízben oldódó tasak stb.) nem lehet használni. Kizárólag a ragasztott csontival való etetésnél engedett meg az, hogy a megfelelő mennyiséget egy kézzel kivegye, s azt két kézzel összegyúrja. E ráetető gombócokat tilos a verseny megkezdése (negyedik jelzés) előtt elkészíteni.

 

27. A versenyző csak úszós felszereléssel horgászhat, egy darab egyágú horoggal. Más módszerek használata még edzésnapokon is tilos! A versenyzőnek korlátlan számú botja lehet előkészítve, de egyszerre csak eggyel horgászhat. Az úszó kisúlyozásához szükséges nehezék tömege nem lehet az úszó teherbírásánál nagyobb.

 

Tilos az élő és élettelen csalihal, halikra használata. A horogra tűzött csalik csak feltűzve használhatók, tilos a csali ragasztása, egybeolvasztása. Horogcsaliként tilos pelletet, gyurmát, bojlit használni. Főszabályként a főólom nem érheti a mederfeneket, a teljes súlyozás legfeljebb 10 százaléka ugyanakkor mederfenéken lehet, de csakis oly módon, hogy nem akadályozhatja az úszó illetve a szerelék természetes, szabad mozgását. A „visszatartás” elengedése után az úszós szereléknek vissza kell nyernie folyamatos mozgását.

 

Abban az esetben, ha egy zsűritag a 27–28. ponttal kapcsolatos szabálytalanságot tapasztal vagy figyelmét ezzel kapcsolatos szabálytalanságra hívják fel, jogában áll a szereléket vagy bothosszat azonnal megmérni anélkül, hogy megvárná a forduló végét. Ebben az esetben a versenyzőnek tilos a szereléket módosítania (úszópozíció megváltoztatása, súlyozás módosítása, előke elszakítása, stb.). Mind az ellenőrzés megtagadása mind pedig a szerelék módosítása esetén a zsűri elbírálására van szükség, szabálytalanság esetén a zsűri a versenyzőt kizárja. Tilos a halradar használata. A verseny alatt a mobiltelefon, a walkie-talkie és a fejhallgató használata tilos.

 

28. A botok maximális hossza:

U14: 10,00 m

U19: 11,50 m

U24: 13,00 m

Felnőtt: 13,00 m

Női: 11,50 m

Veterán: 11,50 méter

Mozgáskorlátozottak: 11,50 m

 

29. A fogás akkor is érvényes, ha a horog nem a hal szájába akadt, de tilos a jellegzetes "gereblyézés". Amennyiben a szervezők faj- vagy méretkorlátozást írnak elő, ezt lehetőleg a versenykiírásban, de legkésőbb az első technikai értekezleten kell közölni és valamennyi versenyzőnek be kell tartani.

 

30. A merítőszák használata megengedett, de a szákolást csak a versenyző végezheti segítség nélkül és csak a partról.

 

31. A versenyzők legfeljebb 1 méter széles és 1 méter hosszú stéget használhatnak, ezt úgy helyezhetik el, hogy az a víz fölé nem nyúlhat be (szükség esetén a versenybíróság úgy dönthet, hogy a stég egy kisebb része a vízben állhat). A kiegészítő stégeket a főstéggel egy sorban kell elhelyezni, s azokon csak a felszerelést szabad tartani.

 

32. A versenyzők horgászat közben nem állhatnak a vízben és lábuk a ládájukon ülve sem érhet a vízbe (kivételt képez a változó vízszintmagasságú pálya, de a verseny kezdetekor ebben az esetben is e szabály vonatkozik).

 

33. A versenyzők rajthelyüket nem hagyhatják el. Amennyiben ez mégis elkerülhetetlen, kötelesek azt előzetesen a verseny- vagy szektorbírónak bejelenteni. Visszatérésükkor semmit nem vihetnek rajthelyükre.

Rakósbottag összeszorulása vagy törött bottag esetén a versenyző feláll, jelez a verseny- vagy szektorbírónak és a boxon kívül az általa felkért segítséget igénybe véve orvosolhatja a problémát.

 

34. A rajthelyekre a versenyzőn kívül – az U 14-es kategóriát kivéve - csak saját csapatának kapitánya léphet be. A kapitány más csapat versenyzőjének rajthelyére nem léphet be. Az U14-es kategóriában egy fő felnőtt kísérő tartózkodhat a verseny ideje alatt a szektoron belül a fiatalok mellett; a kísérő sem szerelékhez, sem etetőanyaghoz nem nyúlhat. Amennyiben a kiírás vagy a versenyt megelőző technikai értekezlet két kapitányra ad engedélyt, közülük egyszerre csak egy tartózkodhat a versenyző rajthelyén. Az OHCSB-k versenyein, tekintettel a 8 csapattagra, a technikai értekezlet olyan döntést is hozhat, hogy a kapitányon (edzőn) kívül a csapatvezető is beléphet a rajthelyre. A rajthelyek mögötti folyosóra csak az erre jelzéssel feljogosítottak léphetnek be.

 

35. Kizárólag az OVHB-nál előzetesen akkreditált fotóriportereknek, film-, vagy TV operatőröknek van joguk – és csakis fényképezés céljából – belépni a semleges zónába, de csak a főrendező és a versenyzők együttes hozzájárulásával, oly módon, hogy a versenyző elhelyezkedési vonalának képzeletbeli meghosszabbítását csak 2 méterre közelítheti meg.

 

36. A versenyzők kötelesek halaik élve tartásáról gondoskodni, ezért kerek haltartóként legalább 40 cm átmérőjű, szögletes haltartó esetében legalább 50 cm átlójú és 4 méter hosszú, aprólyukú (varsa) szákot (micromesh) kell használniuk. Indokolt esetben az OVHB engedélyezheti a 4 m-nél rövidebb haltartó háló használatát, ha az biztosítja a halak sérülésmentességét. A haltartót a lehetséges legnagyobb hosszában kell a vízbe helyezni. A halakat kíméletesen kell a horogról leakasztani. Tilos a szándékos ún. rázás. A halak bármilyen megcsonkítását szankcionálni kell.

 

37. a) Tilos horgászni és csalit bedobni mind a vízfolyással megegyező, mind azzal ellentétes irányban lévő semleges zónába.

37. b) A saját szektort elhagyó, szomszéd szektorban vagy semleges zónában fárasztott halak az eredménybe beszámítanak, akkor is ha a két versenyző zsinórja összeakadt, de a szákolás pillanatáig a két összeakadt szerelék szétvált. Abban az esetben ha a két összeakadt szerelék külső behatás nélkül nem válik szét a szákolás pillanatáig, akkor a fogott halat, vagy halakat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. Ennek be nem tartása illetve a kétséges halnak a haltartóba való helyezése azt vonja maga után, hogy a haltartószák legnagyobb halát (halait) külön meg kell mérni, súlyukat feljegyezni a mérlegelési lapra. A zsűri joga, hogy az így fogott halnak az eredménybe való beszámításáról vagy figyelmen kívül hagyásáról döntést hozzon.

 

38. Az ötödik jelzés arról tájékoztat, hogy már csak 5 perc van a verseny idejéből.

 

39. A hatodik jelzés a verseny végét jelzi, amikor a horgászkészséget azonnal ki kell emelni a vízből. Csak e jelzés megszólalásáig kifogott hal kerülhet értékelésre. Kifogottnak tehát az a hal tekinthető, amely a jelzés megkezdésekor már nincs a vízben.


40. A mérlegelést legalább 2 főből álló mérlegelő bizottságnak kell végezni. A bizottság egyik tagja a szektorbíró. Az egyik bizottsági tag a mérlegelési jegyzőkönyvet vezeti. A mérlegelésig a halakat a versenyzőnek a vízben kell tartani és a haltartó szákban kell hoznia a mérlegeléshez. Amennyiben a szektor mérlegelése közben valamely technikai hiba vagy kifogás következik be, a szektort újra kell mérlegelni.

 

41. Mérlegeléskor –a 37B pontban említettek kivételével - kizárólag a zsákmány összsúlyát állapítják meg, ettől még kívánságra sem lehet eltérni. Az eredményt grammokban kifejezve, a mérleg pontosságának megfelelően kell feljegyezni.

 

42. A versenyzőnek a mérlegeléskor jelen kell lennie, a versenydokumentumot aláírásával kell igazolnia, s a szektor mérlegelésének befejezéséig a saját rajthelyén belül kell tartózkodnia. A halakat a szektor mérlegelésének befejezéséig a vízben, haltartó szákban kell megtartania, majd a szektorbíró jelzésére kell óvatosan visszahelyezni a vízbe, és szabadon kell őket bocsátani (kivéve a szervezők által meghatározott eseteket). A horgásznak ellenőriznie kell a mérlegelést, majd a kifogott halak súlyát rögzítő dokumentumot aláírásával igazolnia. A halaknak a vízbe történő visszahelyezését követően a súlyra vonatkozó semminemű reklamáció nem fogadható el.

 

43. Egy szektorba tartozók fogását csakis ugyanazzal a mérleggel kell és szabad mérni.

 

 

IV. SZEKTORBÍRÓK

 

44. Az országos bajnokságokon törekedni kell a versenyzőnkénti versenybíró biztosítására. Szektoronként legalább egy szektorbírót kell állítani. A szektorbírók kötelesek szektorukban tartózkodni és a versenyt figyelemmel kísérni.

 

45. A versenybírók kötelessége a versenyzőket figyelmeztetni az észlelt szabálytalanságokra. Az ismétlődő vagy súlyos szabálytalanságokról kötelesek a szektorbírót illetve a versenybíróságot értesíteni. A csapatvezető vagy edző a szektorbírónak tehet észrevételt.

 

46. A versenybíróság (zsűri) minimum 3 maximum 10 tagból áll: Elnöke: az OVHB elnöke (távolléte esetén: megbízottja). Tagjai: az OVHB jelenlévő tagjai és a verseny főrendezője. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet vagy telefonszámot, ahol a versenybíróság egy tagja állandóan elérhető.

 

47. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de a verseny befejezését követő egy órán belül írásban is be kell nyújtani. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybíróság megalapozottnak találja, a kauciót a reklamáló visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti. Az óvást csapatversenyeken a csapatvezető, egyéni versenyen a versenyző nyújthatja be.

 

48. A versenybíróság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybíróság határozatai ellen fellebbezésnek helye nincs. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybíróság határozatával lehet. A zsűri határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybíróság elnökének szavazata dönt.

 

49. A MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB idevonatkozó határozatainak a technikai értekezleten, valamint a versenybíróság tanácskozásain kéznél kell lennie.

 

 

V. SZANKCIONÁLÁS

 

50.

a) Figyelmeztetés a 22.3., 24., 26., 32., 34., 36., és 42. pont megsértésért. Azonnali sárgalapos figyelmeztetést von maga után a 22.1, 23., 25., 31., 37.a, 39. pontok megsértése.

 b) Kizárás a 22.2., 22.4., 27., 28., 29., 30., 33. és 55. pont megsértéséért illetve az a) pontban felsoroltak ismételt megsértéséért.

 c) Kizárandó a versenyből az a versenyző, aki a kiírásban meghatározott időpontig nem regisztráltatta magát.

 A kizárt versenyző a szektorban induló versenyzők számánál 1-el nagyobb helyezési számot kap. A szektor többi versenyzője megtartja a versenyben elért helyezési számát. A kizárt versenyző ellen az OVHB minden esetben etikai eljárást indít.

 Amennyiben a zsűri bármely tagjának vagy tagjainak javaslatára a zsűri egy versenyzőt szabálysértés miatt figyelmezteti (50. a) pont), a versenybíróság - elbírálása szerint - a versenyzőnek sárga lapot ad, ez három évig érvényben marad. Ezen időtartam alatt újabb szabálytalanság esetén visszaesőként bírálja el az OVHB etikai bizottsága, és ennek megfelelően szankcionálja. A sárga lapot kapott versenyzők névsorát az OVHB tartja nyilván és weboldalán teszi közzé.

 A szabálysértésekről az OVHB-t értesíteni kell, amely megteszi a szükséges további intézkedéseket (etikai illetve fegyelmi eljárás). A bizonyíthatóan tudatos szabálysértés súlyosbító körülményként értékelendő. A szabálysértési ügyekben – szükség esetén az etikai bizottság véleményezése után – kizárólagos joggal az OVHB dönt, határozatai ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

 

VI. ÉRTÉKELÉS

 

51. A versenyeken fordulónkénti rangsorolt értékelést kell készíteni.

Az egy szektoron belül (alszektorok alkalmazása esetén egy alszektoron belül) azonos fogási eredményt elérők olyan helyezési számot kapnak, amely az így elérhető helyek átlagával egyenlő.

A nullázó versenyzők valamennyien a szektorban helyezési szám nélkül maradt helyezések átlagával azonos helyezési számot kapnak. (Példa: 24 fős szektorban 12 helyezett mellett 12 nullázó, ez utóbbiak mindegyike (13+24):2= 18,5 helyezési számot kap. Egyetlen nullázó vagy a fordulóban részt nem vevő, hiányzó versenyző a szektor legmagasabb rajtszámának megfelelő helyezési számot kap.

 

52. Csapatértékelésben a fordulók legkisebb helyezési szám összegével rendelkező csapat a győztes. Egyenlőség esetén az összfogási súly dönt. Amennyiben ez is egyenlő, a legjobb egyéni súlyeredmény dönt, és így tovább.

 

53. Az egyéni versenyek értékelésekor a legkisebb helyezési számmal rendelkező versenyző a győztes. Azonos helyezési szám esetén az összességében fogott halak nagyobb súlya dönt. Ismételt egyenlőség esetén egy fordulóban elért legnagyobb súly dönt (például két azonos helyezési összpontszámot elért versenyző fogása fordulónként: 6+4=10 kg, illetve 3+7=10 kg, nyertes az, aki a 7 kg-os eredményt érte el).

További egyenlőség esetén a fordulók összesített rajthelyszámának nagyobb összegével rendelkező a győztes.

 

54. Az értékelés összeállítását az OVHB elnökének vagy megbízott képviselőjének jelenlét-

ében kell végezni, aki egyúttal a főrendezővel együtt hitelesíti az eredményt. Aláírása nélkül az eredmény nem véglegesíthető. Az első három helyezett serleg vagy/és érem díjazásban részesül. Eltérő megállapodás híján valamennyi bajnokság eredménylistáját az OVHB megbízottja készíti; a szervezőnek vállalnia kell az e munkát végző tartózkodási költségeit.

Az érmeket, serlegeket minden esetben az OVHB biztosítja, s azokat az OVHB jelenlévő képviselője adja át. A szervezők egyéb díjakat is adhatnak. A hivatalos eredményhirdetésen egy csapat képviseletében maximum 8 fő (OHCSB-n 11 fő) léphet fel a pódiumra az érmek átadására.

 

VII. HIVATALOS EDZÉS, VERSENYDOKUMENTUM

 

55. A versenypályán lehetőleg 4 nappal a bajnokság kezdete előtt naponta 10.30 órától biztosítani kell az edzési lehetőséget. Közvetlenül a versenyt megelőző napon a versenypályán az edzést 14.30 óráig, 3 órás forduló esetén 13.30 óráig lehet folytatni, ettől csak az OVHB döntése alapján lehet eltérni. Ezen időpont után a versenypályán nem szabad horgászni.

Ez az edzés az OHCSB kivételével minden bajnokságon kötelező, ettől eltérni nem lehet. Az első edzési napon az edzésnapok idejére sorsolással, kell biztosítani a helyeket (esetleg – a két fél közös megállapodásától függően – helycsere lehetséges). Esetleges, az OVHB által elfogadott akadályoztatás esetén a versenyzőnek gondoskodni kell az így megüresedett hely etetéséről.

56. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

57. A versenyszabályok módosítására csak két szakágankénti versenyidőszak közötti időben kerülhet sor. Az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával kell lehetőség szerint összhangban lennie.

58. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

59. A jelen, módosított szabályzat 2017. április 1.-i hatállyal lép érvénybe.

 

Kozári Miklós s.k.

az OVHB m.b. elnöke

 

A jelen versenyszabályzatot a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága 1997. december 17-i ülésén fogadta el.

 

Módosítás: 2016.03.10

 

Legutóbbi módosítás: 2017.02.23

 

 

 

Melléklet:

 

 INDULÓK A B C D E F G H I J K L M N O

 

41 10 10 11 10

 

42 10 11 11 10

 

43 10 11 11 11

 

44 11 11 11 11

 

45 11 12 11 11

 

46 11 12 12 11

 

47 11 12 12 12

 

48 9 10 10 10 9

 

49 9 10 10 10 10

 

50 10 10 10 10 10

 

51 10 10 11 10 10

 

52 10 11 11 10 10

 

53 10 11 11 11 10

 

54 10 11 11 11 11

 

55 11 11 11 11 11

 

56 11 11 12 11 11

 

57 11 11 12 12 11

 

58 9 10 10 10 10 9

 

59 9 10 10 10 10 10

 

60 10 10 10 10 10 10

 

61 10 10 10 11 10 10

 

62 10 10 11 11 10 10

 

63 10 10 11 11 11 10

 

64 10 11 11 11 11 10

 

65 10 11 11 11 11 11

 

66 11 11 11 11 11 11

 

67 11 11 11 12 11 11

 

68 9 10 10 10 10 10 9

 

69 9 10 10 10 10 10 10

 

70 10 10 10 10 10 10 10

 

71 10 10 10 11 10 10 10

 

72 10 10 10 11 11 10 10

 

73 10 10 11 11 11 10 10

 

74 10 10 11 11 11 11 10

 

75 10 11 11 11 11 11 10

 

76 10 11 11 11 11 11 11

 

77 11 11 11 11 11 11 11

 

78 9 10 10 10 10 10 10 9

 

79 9 10 10 10 10 10 10 10

 

80 10 10 10 10 10 10 10 10

 

81 10 10 10 11 10 10 10 10

 

82 10 10 10 11 11 10 10 10

 

83 10 10 10 11 11 11 10 10

 

84 10 10 11 11 11 11 10 10

 

85 10 10 11 11 11 11 11 10

 

86 10 11 11 11 11 11 11 10

 

87 10 11 11 11 11 11 11 11

 

88 11 11 11 11 11 11 11 11

 

89 9 10 10 10 10 10 10 10 10

 

90 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

91 10 10 10 10 11 10 10 10 10

 

92 10 10 10 11 11 10 10 10 10

 

93 10 10 10 11 11 11 10 10 10

 

94 10 10 11 11 11 11 10 10 10

 

95 10 10 11 11 11 11 11 10 10

 

96 10 10 11 11 11 11 11 11 10

 

97 10 11 11 11 11 11 11 11 10

 

98 10 11 11 11 11 11 11 11 11

 

99 11 11 11 11 11 11 11 11 11

 

100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

101 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10

 

102 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10

 

103 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10

 

104 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10

 

105 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10

 

106 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10

 

107 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10

 

108 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10

 

109 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11

 

110 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

111 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10

 

112 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10

 

113 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10

 

114 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10

 

115 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10

 

116 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10

 

117 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10

 

118 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10

 

119 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10

 

120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

121 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10

 

122 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10

 

123 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10

 

124 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10

 

125 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10

 

126 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10

 

127 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10

 

128 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10

 

129 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10

 

130 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

131 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10

 

132 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10

 

133 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10

 

134 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10

 

135 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10

 

136 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10

 

137 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10

 

138 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10

 

139 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10

 

140 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

141 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10

 

142 10 10 10 10 10 10 11 11 10 10 10 10 10 10

 

143 10 10 10 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 10

 

144 10 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 10 10 10

 

145 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10 10 10 10

 

146 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10

 

147 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10

 

148 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10

 

149 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10

 

150 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

 

Ahogy majdnem minden honlap, úgy a nogradi-vizek.hu is használ sütiket a weboldalain. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához. A részletekért kattintson ideadatvédelmi nyilatkozat.

  Elfogadom a sütik használatát.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk