HENOSZ TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT

 

 1. A támogatás forrása: A tárgyévet megelőző év tagdíj-bevételének 10%-a, mint elkülönített támogatási alap.

 2. E forrásból az az Egyesület támogatható, amely

 1. a tárgyévet megelőzően legalább 2 éve a HENOSZ tagja,

 2. éves elszámolási kötelezettségének rendben eleget tett,

 3. a legutóbbi szövetségi küldöttgyűlésen képviseltette magát és

 4. a tárgyévben és a megelőző évben nem részesült e forrásból támogatásban.

 1. A támogatható események és a támogatás céljai a következők:

 1. önhibán kívüli, bejelentett halállomány-pusztulás (kárenyhítés, részleges állomány-pótlás),

 2. természeti csapás okán az egyesületi infrastruktúrát ért káresemény (kárenyhítés, részleges helyreállítás),

 3. parkosítás, fásítás, tereprendezés (természeti környezet fejlesztése),

 4. vízi élőhelyek fejlesztése (természeti környezet fejlesztése, haleltartó képesség javítása),

 5. egyesületi infrastruktúra fejlesztése (épített környezet fejlesztése, szolgáltatások fejlesztése, egyesületi vagyon növelése),

 6. tárgyi eszköz beszerzése (szolgáltatások fejlesztése, működés támogatása, egyesületi vagyon növelése),

 7. a szövetség által nem kiemeltnek minősített egyesületi rendezvények (versenyek, táborok, előadások) támogatása (közösségi kohézió és cselekvőképesség erősítése).

 1. A támogatás maximális mértéke

a)-b): a tárgyévet megelőző év egyesületi tagdíj befizetése,

c)-d): a tárgyévet megelőző év egyesületi tagdíj befizetésének 60%-a,

e)-g): a tárgyévet megelőző év egyesületi tagdíj befizetésének 30%-a.

 1. További támogatási korlátok:

 1. egy egyesület részére e jogcímen 5 év alatt maximum 3 támogatás adható, összevontan az 5 év alatt befizetett tagdíjak 200%-os mértékéig,

 2. egy támogatás összege minimum 25.000 Ft, de az 500.000 (ötszázezer) forintot nem haladhatja meg,

 3. a szövetség által kiemeltnek minősített egyesületi rendezvények körén kívül eső egyéb egyesületi rendezvényekre a rendező egyesület a III. g) jogcímen nem pályázhat.

 1. A támogatási eljárás indokolt, a tervezett költségvetést is tartalmazó kérelemre indul, melyet a HENOSZ Elnöksége a soron következő ülésén bírál el. Kiemelt feltétel, hogy csak olyan kérelem támogatható, mely alapján a megvalósult esemény eredményeit a horgászturizmus résztvevői is hasznosíthatják. Egy kérelem csak egy támogatási eseményre irányulhat. A kérelemnek tartalmaznia kell a kért támogatás nominális mértékét, valamint a költségvetés főösszegéhez hiányzó források azonosítását, továbbá a megvalósítás határidejét és felelősét is. Formailag a kérelem egyéb, szövetségi kereteken kívüli, a III. fejezetben meghatározottak szerinti pályázat részleges önrész-biztosítására is irányulhat. A pozitív döntéshez az Elnökség jelenlévő tagjai kétharmadának szavazata szükséges. A támogatás csökkentett mértékben is megítélhető. A támogatás folyósítása szerződés alapján, a döntéstől számított 30 napon belül történik. E szerződésben a támogatott vállalja a támogatás felhasználásnak és bizonylatolásának szövetségi ellenőrzését is. A megvalósításnak a támogatás kiadásától (pénzügyi folyósítás) 3 hónapon belül meg kell történnie. A nem, vagy nem a szerződés szerint teljesített eseményre adott, illetve a helytelenül elszámolt támogatást, vagy annak kifogásolt részét a HENOSZ részére időarányos kamattal növelve vissza kell fizetni.

 2. Az alap fel nem használt összege a következő évre átvitelre kerül, az más célra nem használható fel. Különösen indokolt esetben a tárgyévi keret 25%-áig az Elnökség a következő évi támogatási alap terhére is vállalhat kötelezettséget.

 3. A nyújtott támogatásról a támogatást kapó egyesület összeg és jogcím szerint köteles a soron következő közgyűlésén beszámolni, illetve azokról a szövetségi küldöttgyűlésen az ügyvezető elnök beszámol.

 4. Jelen szabályzat 2014.01.01-én lép hatályba és az ezen időpontot követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. A jóváhagyott szabályzatot valamennyi Egyesület részére 2013.12.15-ig el kell juttatni.

 5. Az itt nem szabályozott kérdésekben a HENOSZ Alapszabálya és a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Ahogy majdnem minden honlap, úgy a nogradi-vizek.hu is használ sütiket a weboldalain. Az oldal böngészésével hozzájárul a sütik használatához. A részletekért kattintson ideadatvédelmi nyilatkozat.

  Elfogadom a sütik használatát.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk